MÕKi töörühma koosseis

Jelena Tihhonjuk — MÕK-koordinaator, õppealajuhataja

Tatjana Kobašova – algkooli õpetaja, algkooli koordinaator

Ljubov Jurgenovskene – algkooli õpetaja

Svetlana Svarval – matemaatika ja füüsika õpetaja, matemaatika ainesektsiooni juhataja

Irina Grihhina – vene keele ja kirjanduse õpetaja, vene keele ja kirjanduse ning sotsiaalainete sektsioonijuht

Oleg Leštšenski – kehalise kasvatuse õpetaja, ainesektsioonijuht

Tatjana Jurkina – kodunduse ja käsitööõpetaja, loominguliste ainete sektsioonijuht

Elona Üksiratsa – eesti keele õpetaja, ainesektsioonijuht

Minna Sillamaa – keelekümblusklassi õpetaja, keelekümbluse koordinaator

Tatjana Štšetina – keemia ja bioloogia õpetaja, loodusteaduste ainete sektsioonijuht

 

Peamised eesmärgid:

MÕKi elluviimisesse panustamine mitmel moel

Erinevate õpimeetodite rakendamine (rühmaõpe, projektõpe jne) ning praktiliste tegevuste läbiviimise toetamine klassiruumides

Integreeritud tegevuste planeerimine, korraldamine ja läbiviimine koolis

Süsteemse õppeprotsessi planeerimine ja korraldamine

Heade ideede toetamine ning tunnustamine

MÕKi rakendavate õpetajate motiveerimine