Gümnaasiumi ajaloost

1960. a. - ENSV Ministrite Nõukogu 30.10.1960 otsusega nr. 478. on Eesti Raudtee keskkool nr.1 ümber nimetatud 45-ks keskkooliks.

1964. a. - Vene õppekeelega 45. Keskkool ja eesti Haabersti gümnaasium kolisid uude hoonesse Paldiski maantel. Kujunes vene-eesti segakool nimega Tallinna 45. Keskkool.

1975. a. - Kooliga liitus kaheksaklassiline 9. kool. Eesti õpilased said uue hoone. Moodustatud kool sai nimeks 3. keskkool.

1993. a. - Seoses Tallinna linna struktuuri reorganiseerimisega läks Tallinna 45. Keskkool Haabersti linnaosa halduspiirkonda.

1995. a. - Kool sai eesti keele süvaõppega kooliks.

1998. a. - Tallinna 45. Keskool sai uue nime- Tallinna Mustjõe Gümnaasium.


1964. a. Esimesed õpetajad, esimene direktor - Nina Freiman (alumises reas vasakult neljas)

 
1975.a. Kooli direktor - Valentina Udatova

 
1967.a. Kooli direktor - Lia Kopli