Eelarve

Eelarvega seonduv info on leitav Tallinna linna kodulehelt.

 

Korruptsiooni ennetus

 

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist. Asutus tänavu riigihankeid ei planeeri.

Riigihangete registri kasutusjuhendid

Riigihangete korraldamise juhis hallatavatele asutustele

Tallinna hankekord

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

 

Riiklik järelevalve

Riiklikku järelevalvet teostava asutuse kontaktandmed:
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222

Haridus- ja Teadusministeerium - Järelevalve

Haldusjärelevalve Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis

 

Järelevalvet teostavad asutused

Päästeamet (Raua 2, 10124 Tallinn, tel 628 2000, e-post )
Tööinspektsioon (Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn, tel. 640 6000, e-post )
Terviseamet (Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn, tel. 794 3500, e-post )
Põllumajandus- ja Toiduamet (Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, tel. 605 1710, e-post )
Andmekaitse Inspektsioon (Tatari 39, 10134 Tallinn, tel. 627 4135, e-post )
Keeleamet (Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, tel. 626 3346, e-post )
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet (Endla 10A, 10122 Tallinn, tel. 667 2000, e-post )
Keskkonnaamet (Roheline 64, 80010 Pärnu, tel. 662 5999, e-post )
Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, tel. 640 4590, e-post )

 

Jõustunud kohtulahendid

Kohtulahendeid ei ole.