1. Koolimaja on avatud tavapärastel kellaaegadel (07:30 – 21:00);
  2. 1.A, 1.B, 2.A, 2.K, 2.L, 3.A, 3.B ning 3.K klasside õppetöö toimub vastavalt kinnitatud tunniplaanile;
  3. 1.-3.E, 2.H, 5.E, 5.-6.H ning 7.-8.E klasside õppetöö toimub vastavalt kinnitatud tunniplaanile;
  4. klassidele alates 4.klassist kuni 12.klassini on korraldatud juhendatud distantsõpe vastavalt Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi kodukorra punktile 18.3: ennast juhtiva õppija arendamine läbi ettevalmistatud iseseisvate tööde. Distantsõpe toimub vastavalt kinnitatud tunniplaanile. Koolis viibimise võimalus on samuti tagatud;
  5. Toitlustamine on tagatud kuni 12:30 ning koolitervishoiuteenus on kättesaadav;
  6. Eelkool, pikapäevarühm ning kogupäevakool toimuvad tavapärase päevakava järgi;
  7. 23.01.2024 on plaanijärgne kooli spordipäev.


Täiendavat infot saab klassijuhatajate käest.