Arvestades viimasel ajal koroonaviirusesse nakatunute arvu vähenemist, rakendatakse Tallinna linna asutuste töökorralduses edaspidi rohelist stsenaariumi.

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldus nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“, st koroonapiirangute terviktekst on tunnistatud kehtetuks juba 15. aprillist 2022. Siiski tuleb meeles pidada, et kehtima jäävad järgmised korraldused:

1. Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020 korraldus nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ – korralduse eesmärk on reguleerida eeskätt riigipiiri ületamise reeglid isikutele, kes saabuvad Eestisse kolmandatest riikidest;
2. Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021 korraldus nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“, mille põhieesmärk on reguleerida COVID-19-sse haigestunute ja nende lähikontaktsete karantiini. Meeles tuleb pidada, et COVIDisse haigestunutele kehtib edasi karantiininõue ja vaktsineerimata lähikontaktsetele seitsmepäevane eneseisolatsiooni kohustus. Karantiinikorraldus kehtib hetkeseisul 30. juunini 2022.

Vaata lisaks:
• kõik koroonaga seotud õigusaktid ja seletuskirjad https://kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/oigusaktid-ja-seletuskirjad
• juhendmaterjalid Terviseameti lehel https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid
• juhendmaterjalid HTMi lehel https://www.hm.ee/et/koroona
• hea ülevaade hetkel valdkondade lõikes kehtivatest piirangutest (eelkõige karantiini ja reisimisega seoses) https://kriis.ee/covidi-kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/hetkel-kehtivad-piirangud
• kriis.ee KKK https://kkk.kriis.ee/et
• ole tark oma puhkusereisi planeerimisel! https://reisitargalt.vm.ee/