Täna, 16. veebruaril kell 15 võtavad abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja Haabersti linnaosa vanema asetäitja Oleg Siljanov Ramm Ehituselt vastu Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi sarikapärja ning tänavad ehitajaid seni tehtud töö eest.

Ehitustöödega alustas Ramm Ehituse OÜ möödunud aasta juulis. Sarikapeaoga tähistatakse traditsiooniliselt ehitise jõudmist tema maksimaalse kõrguseni, kust tulebki tööde tellija, Tallinna linna esindajatel pärg alla tuua.

Fotod

Video

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev tänab Ramm Ehituse meeskonda siiani tehtud hea töö eest. „Kuna kooli vana hoone oli amortiseerunud ning selle planeering ei võimaldanud ehitada kaasaja nõuetele vastavat õpikeskkonda, tuli maja suures osas lammutada. Nüüd on juba näha, kuidas selle asemele kerkib uus, tänapäevane õppekompleks, kus on õppekohti ligikaudu 900 lapsele,“ rääkis Belobrovtsev. „Haaberstisse asub elama üha enam lastega peresid, mistõttu suureneb linnaosas ka nõudlus lasteaia- ja koolikohtade järele. Viimaste aastate haridusinvesteeringud ongi võimaldanud pakkuda linnaosas üha paremat õpikeskkonda, seda nii uusi hooneid ehitades kui ka vanu rekonstrueerides ja laiendades.“

„Pärast Mustjõe gümnaasiumi renoveerimist võime uhkusega öelda, et kõik Haabersti koolimajad on renoveeritud ning linnaosa õpilastele on tagatud kaasaegsed tingimused nii õppe- kui ka huvitegevuseks,“ tõdes Haabersti linnaosavanema asetäitja linnaosavanema ülesannetes Oleg Siljanov ning lisas, et unustatud pole ka lasteaedu. „Möödunud nädalal avasime Haaberstis uue lasteaia – Naksitrallid. Käesoleval aastal lõpeb Järveotsa lasteaia tervikrenoveerimine ning valmivad uued ruumid Haabersti noortekeskusele.“

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi eelkäijaks peetakse 1960. aastal ENSV ministrite nõukogu otsusega loodud 45. keskkooli, mis omakorda loodi Eesti Raudtee keskkooli nr 1. asemele. Kooli eelmine hoone ehitati 1964. aastal ja see oli vananenud nii füüsiliselt kui ka moraalselt, mistõttu oli otstarbekas see osaliselt lammutada.

Rekonstrueerimistööde käigus lammutati olemasolev võimla- ja aulakorpus ning selle asemele rajatakse uus, tänapäeva tingimustele vastav õppekompleks koos õuealaga. Maja keskossa tuleb avar aatrium ning katusele selle kohal väliterrass. Lisaks hoonele renoveeritakse kooli staadion koos jooksuradade ja jalgpalli kunstmuruväljakuga. Õuealale tulevad veel sportlikud atraktsioonid, mis pakuvad õpilastele võimalust vahetundidel aktiivselt aega veeta ja õuesõppes osaleda.

Tallinna Mustjõe Gümnaasium valmib kava kohaselt tänavu augustiks ning õppetööd saab uues majas alustada juba 1. septembril. Projekti eelarve on 8,7 miljonit eurot.

Leini Jürisaar