1. Ükskõik milliselt välisreisilt naasnud õpilased ja õpetajad viibivad peale reisi 2 nädalat eneseisolatsioonis. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit. Lähetusi välisriikidesse ei toimu.
 2. Haigena õpilane või töötaja kooli ei tule. Haigestunud õpilane või töötaja võib kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
 3. Igal klassil on oma koduklass ja kodukorrus, mis välistab õpilaste ringi liikumist, et õpilased ei puutuks kokku teiste õpilastega.
 4. Saabudes koolimajja õpilased ja töötajad peavad desinfitseerima käed desojaamas. Õppepäeva jooksul pesta korduvalt käsi vee ja seebiga ning desinfitseerida olemasolevate desovahendite abil.
 5. Iga hommik kooliõde mõõdab palavikku koolimaja sisenemisel nii töötajatel kui ka õpilastel.
 6. Ükskõik milliste haigusnähtudega lapse või töötaja saadetakse kooliõe juurde kontrolli ning kooliõel on õigus saata neid koju. Lapsevanema oodates haigestunud laps viibib isoleerituna kooliõe kabinetis.
 7. Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat, õpilane jääb koju ja tuleb kooli pärast seda, kui arst on selleks loa andnud.
 8. Kui õpilasel on avastatud COVID-19, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Klassijuhataja informeerib sellest kooli kriisimeeskonda, kes omakorda informeerib antud klassi õpilasi ja vanemaid ning klass jääb kaheks nädalaks kodudesse karantiini.
 9. Lapsevanemad alates 02.09.2020 koolimajja ei sisene. Lastevanematega suhtlemiseks ning koosolekute korraldamiseks, kasutatakse ennekõike e-kanaleid.
 10. Riideid paigutatakse nii garderoobi kui oma korrusel olevatesse nagidesse.
 11. Söömine on korraldatud nii sööklas kui ka klassiruumides ajagraafiku järgi.
 12. Tundide ja vahetundide graafikud on erinevad.
 13. Õpikute väljalaenutus toimub ainult uutele õpilastele kuna teistel õpilastel õpikud on juba käes kevadest.
 14. Koolis järgitakse üldisi hügieenireegleid ja Terviseameti kehtestatud nõudeid.
 15. Õpilastel ja töötajatel, kes kuuluvad riskirühma, on soovitatav kanda siseruumides kaitsemaski.
 16. Välistatakse võõraste isikute pääs koolimajja.
 17. Soovitatakse kasutada koroonaäppi.


Hoiame üksteist!

Lugupidamisega,
Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi juhtkond

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi COVID-19 leviku tõkestamise plaan