Laste tervis ja ohutus on iga kooli tegevuse võtmesõnad. Veebruaris toimusid mitu kohtumist Päästeameti ja politsei esindajatega. Nõmme-Haabersti noorsoopolitseinikud külastasid 3.K klassi. Õpilased kordasid KiVa-tundides ja inimeseõpetuse tundides õpitud teemasid eesti ja vene keeles. Rääkisid kiusamisest, küberkiusamisest, koolielu muredest ja lahendustest, noorsoopolitseinikute tööst ja sellest, et koolikiusamisest võivad alguse saada hoopis suuremad probleemid. 3.A klassi õpilased külastasid Põhja Päästekeskust. Päästjad rääkisid lastele oma raskest tööst. Õpilased said teada tulekahju tunnustest ja põhjustest, tulekahju ajal käitumise reeglitest ning tutvusid tuletõrjuja riietusega.

Marko Merzin, Kehra päästekomando päästemeeskonna vanem viis läbi ohutusõppe koolituse, mis oli mõeldud 6. klasside õpilastele: kuulati  päästealaseid loenguid „Tuleohutus“, „Veeohutus“, „Pommiohutus ja “Valmisolek hädaolukorraks“. 1.A õpilasi külastas Päästeameti esindaja. Lapsed kuulasid veeohutustest ja teadmiste kinnistamiseks said värvimisülesandeid. Maanteeameti liikluskasvatuse talituse peaspetsialist Vitali Nester jutustas 9. klassidele, kuidas end liiklejatena kaitsta. Ta rääkis traagilisi lugusid joobes juhtinud teismelistest. Eelmainitud tragöödiatest ja nende tagajärjedest näidati dokumentaalfilme.