6. veebruaril toimus Pärnu Ühisgümnaasiumis esmakordselt üle-Euroopaline laulufestival „Erinevate rahvaste laulud“. Eesti teistest linnadest, Venemaalt, Lätist, Saksamaalt, Portugalist, Bulgaariast, Türgist ja La Réunioni saarelt pärit õpilased esitasid kaks laulu, millest üks tutvustas nende riigis või regioonis elava mõne vähemusrahvuse kogukonna muusikalist traditsiooni ja teine nende riigi põhilise rahvuse esindajate muusikat. Sellest festivalist võttis osa ka M. Kulagina juhendamisel meie kooli vokaalansambel Prima vene autorite lauluga “Lumehelbeke” (helilooja J. Krõlatov ja teksti autor L. Derbenjov).