25.11.19 tähistati Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis eesti keele nädala ja "Hakkame Santima" aktsiooni raames kadripäeva. Keelekümblusklasside kadrisandid jooksid kadrijooksu, tutvustasid algklassidele kadrilaule, mõistatusi ning rahvakombeid. Kadripäeva tipphetk oli Narva folkloorirühma "Guselki" esinemine. Läbi laulu ja mängu tutvustati eesti ja vene kadripäeva traditsioone ning sanditamiskombestikku. Kadrisandid külastasid lauldes kõiki klasse ja tõid meie koolile tervist, tugevust ning õnne!

https://youtu.be/48P7aE635zM