WeDo 2.0 õpituba toimus keelekümblus meetodil vene emakeelega eelkooli ealistele õpilastele vanuses 5-7 aastat.

Õppisime erinevaid värve ning detailide nimetusi eesti keeles. Samuti rääkisime tarkadest robotitest- mida rohkem on robotil andureid, seda targem ta on. Ehitasime roboti anduriga ja ilma andurita ning võrdlesime neid.

Õpetaja Minna Sillamaa.

#legomaker