14.09 9. B klass käis õppimas Rahvusarhiivis. Tunni nimetus oli "Vana aja kool". Õpilased töötasid arhiivi dokumentidega, mängisid lastevanemate koosolekut ja käisid arhiivi hoidlates.