Kooli medtöötajad viivad läbi igal aastal 1., 3., 7. ja 10. klassi õpilaste profülaktilisi läbivaatusi, laste vaktsineerimine toimub immuniseerimiskalendri järgi (sotsiaalministri 01.07.2011 määrus nr 30) ainult lapsevanemate nõusolekul.

2., 5. ja 9. klassi õpilased käivad profülaktilisel läbivaatusel oma perearsti juures ning toovad läbivaatuse tulemused kooli medtöötajale.

Samuti viivad medtöötajad läbi loenguid ja praktilisi õppusi esmaabi andmisest, vestlusi isikliku hügieeni ja sugulise kasvatuse teemadel ja osalevad kõigil kooli üritustel, mis on seotud õpilaste tervisega.

 

Tervisenõukogu

Olena Tykhoniuk

õppealajuhataja

nõukogu esimees

Ninel Laine

sotsiaalpedagoogi

nõukogu esimehe asetäitja

Olga Heina

haldusjuht

 

Albert Ahv

huvijuht

 

Nelja Fihtengolts

meditsiini õde

 

Irina Ovtšinnikova

logopeed

 

 

Vastavalt sotsiaalministri 20.07.2015 määrusele  Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele on ranitsa (koolikoti) lubatud raskus (koos sisuga):

1) 1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg;

2) 4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg;

3) 7.–9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg.

Soovitused lapse koolikoti valimiseks ja komplekteerimiseks, et vältida koolikoti liigset raskust ning ennetada laste rühihäireid ja seljahädasid.