Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

 

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

 

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

 

Riiklik järelevalve

Riiklikku järelevalvet teostava asutuse kontaktandmed:
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222

Haridus- ja Teadusministeerium - Järelevalve

Haldusjärelevalve Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis.

 

Jõustunud kohtulahendid

Kohtulahendeid ei ole.