Huvitegevuste plaan

SEPTEMBER – Liikuvuse kuu

Päev

Üritus

Vastutajad

01.09.22

Teadmistepäev: pidulik aktus ja klassijuhataja tunnid

Huvijuhid, Klassijuhatajad

06.09.22

Õpilasesinduse koosolek

Huvijuht

15-19.22

Liikumisnädal 4.-12. kl.

Huvijuht, Klassijuhatajad

20.0922

Õpilasesinduse koosolek

Huvijuht

22.09.22

Kohtumine päästekomandoga 1.-3. kl.

Huvijuht, Klassijuhatajad

23.09.22

Spordipäev

1.-3. kl. Kohtumine politseitöötajatega

Huvijuht,Klassijuhatajad, kehalise kasvatuse õpetajad.

Huvijuht,Klassijuhatajad

27.09.22

Õpilasesinduse koosolek

Huvijuht

27.09.22

Kohtumine päästekomandoga

4.-6. kl.

Huvijuht


OKTOOBER - Innovatsiooni kuu

Päev

Üritus

Vastutajad

05.10.22

Õpetajate päev (õpilased asendavad õpetajaid), kontsert

Huvijuht,õpilasesindus,

muusika ja teatri õpetajad

12.10.22

Õpilasesinduse koosolek

Huvijuht

18.10.22

Esimesse klassi pühitsemine

Huvijuht, klassiõpetajad.

 

19.10.22

Õpilasesinduse koosolek

Huvijuht

21.10.22

Rebastepäev

Huvijuht, klassiõpetajad.

31.10.22

Halloween: üritused klassides, kõrvitsate konkurss, kostüümid, fotosein

Huvijuhid, klassijuhtajad,õpetajad, õpilasesindus.

24.-28.10

Koolivaheaeg

 


NOVEMBER - Valguse kuu

Päev

Üritus

Vastutajad

31.10-06.11

Helkurite olemasolu kontrollimine

Klassijuhatajad

01.11-28.04.2023

Minu klassi 100 raamatut (1.-6. kl)

Klassijuhatajad

8.11

TALLINNA MUSTJÕE GÜMNAASIUM

KOOLIJUHTIDE KOOSOLEK

 

Juhtkond,õpetajad

10.11

Mardipäev

Keelekümbluse õpetajad

07.11-11.11

Isadepäev 1.-6. kl.

klassijuhatajad, kunsti- ja töö õpetajad

17.11

Lugejate konkurss “Sügise motiivid”

Huvijuhid, klassijuhtajad,õpetajad,

25.11

Kadripäev

 

Keelekümbluse õpetajad

28.11

Esimese advendi tähistamine

Huvijuhid, klassiõpetajad


DETSEMBER - Toidu kuu

05.12

Teise advendi tähistamine

Huvijuhid, klassiõpetajad,

inglise keele õpetajad

12.12

Kolmanda advendi tähistamine

Huvijuhid, klassiõpetajad,

vene keele õpetajad

16.12

Klippide konkurss 10.-12. kl

Huvijuht, klassiõpetajad.

19.12

Jeralaš+ karaoke+ konkursid 7-9kl.

Huvijuht, klassiõpetajad.

20.12

Jeralaš+ tantsud+ konkursid 4.-6. kl

Huvijuht, klassiõpetajad.

21.12.

Jõulupeod 1.-3. kl +HEV

Huvijuht, klassiõpetajad.

 

JAANUAR 2023

VEEBRUAR 2023

MÄRTS 2023

APRILL 2023

MAI 2023

 

TALLINNA MUSTJÕE GÜMNAASIUMI AINE- JA HUVIALARINGID 2022 / 2023