2021/2022 õa

KLASS

KLASSIJUHATAJA

RUUMI NR

1A

Tatjana Kobašova

209

1K

Maret Vandel

312

1E

Svitlana Yanenko

063

2A

Ljubov Jurgenovskene

215

3A

Anna Rajevskaja

214

3K

Jelena Mazurkevitš

315

3E

Jana Zavizion

055

4A

Natalja Kravets

212

4K

Maria Kaetri

316

5A

Tatjana Kobašova

209

5K

Maret Vandel

312

5E

Svitlana Yanenko

062

6A

Žanna Romanova

207

6B

Ninel Laine

111

7A

Irina Grihhina

110

7B

Ninel Laine

111

7E

Jana Zavizion

055

8A

Margarita Kulagina

107

8B

Marina Gavrilova

205

9A

Natalja Liski

113

9B

Rita Nikkel

320

10A

Oksana Jasjukevitš

208

10B

Diana Jassök

105

10C

Olga Volossova

206

11A

Pavel Kuznetsov

307

11B

Roman Kobõlinski

109

12A

Tatjana Rannaeere

204

12B

Svetlana Svarval

304

12C

Tatjana Štšetina

306