Töökeskkonnanõukogu on tööandja ja töötajate esindajate koostöökogu, kus lahendatakse ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi. (TTOS § 18 p 1)

Töökeskkonnanõukogu liikmed:

Olena Tykhoniuk õppealajuhataja
Ninel Laine sotsiaalpedagoog
Olga Heina haldusjuht
Tatjana Štšetina õpetaja
Tatjana Jurkina õpetaja

 

nõukogu liikmete volituste kehtivuse aeg: 30.08.2023 – 30.08.2025