Töökeskkonnanõukogu on tööandja ja töötajate esindajate koostöökogu, kus lahendatakse ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi. (TTOS § 18 p 1)

Töökeskkonnanõukogu liikmed:

Olena Tykhoniuk õppealajuhataja
Ninel Laine sotsiaalpedagoog
Olga Heina haldusjuht
Albert Ahv huvijuht
Rita Nikkel õpetaja
Marina Vannik õpetaja

 

nõukogu liikmete volituste kehtivuse aeg: 07.11.2017 – 07.11.2021