Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2022, täpsem info: Esimesse klassi astumine

Tallinna Mustjõe Gümnaasium võtab vastu kolm esimest klassi:
1.A – matemaatika suund
1.B – kakskeelne õpe (vene/inglise)
1.K – varajane keelekümblus

Vabade kohtade olemasolul avaldusi 1.klassi sisseastumiseks võetakse vastu alates 13.06.2022 kuni 01.08.2022.

Kooli sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

  • vanemate avaldus
  • sünnitunnistus
  • isikut tõendav dokument
  • tervisekaart
  • digifoto


Dokumendid võtame vastu Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi kantseleis

eelneval kokkuleppel kuni 10.08.2022
Infotelefon: 65 66 468 / 5850 2895
E-post:

Õpetusvideo, kuidas e-koolis kooli taotlust teha!


Таллиннская гимназия Мустйыэ открывает три первых класса:
1. А – математический
1. B – билингвальный (русский/английский)
1. К – класс раннего погружения

Заявления принимаются с 10.06.2022 до 01.08.2022.

Документы необходимые для поступления:

  • заявление родителей
  • свидетельство о рождении
  • документ удостоверяющий личность
  • карта здоровья
  • дигитальная фотография


Приём документов в канцелярии Таллиннской гимназии Мустйыэ

по предварительной договорённости до 10 августа 2022
Телефон для информации: 65 66 468 / 5850 2895
Э-почта:

Обучающее видео о том, как подать заявление в e-kool!

 

Uuendatud 20.04.2022