Korruptsiooni ennetamine Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis

Korruptsiooni eest vastutav isik: Olga Heina.
Isik, kes informeerib ametiseisundist: Olga Heina.

Ametiisikud, millega kaasneb ametiseisund:

Olga Heina

haldusjuht

(+372) 65 66 363

Ivan Anikejev

IT-tugiisik

(+372) 512 56 42

Kristiina Stepanova

sekretär

(+372) 65 66 468
(+372) 5850 2895

Rita Nikkel

raamatukoguhoidja

(+372) 65 66 468

 

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi korruptsiooni ennetamise eest vastutava isiku määramine ning töötajate ametiseisundite ja korruptsiooniriskiga ametikohtade kinnitamine

Korruptsiooni ennetamise juhend

Koolitusmaterjalid

Huvide konflikti vältimise deklaratsioon ostumenetlustes