Korruptsiooni eest vastutav isik: Olga Heina. Tel.: (+372) 65 66 363. E-post:
Isik, kes informeerib ametiseisundist: Olga Heina.

 

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi korruptsiooni ennetamise eest vastutava isiku määramine ning töötajate ametiseisundite ja korruptsiooniriskiga ametikohtade kinnitamine

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi vastutavate isikute määramine ostumenetlusega riigihangete korraldamiseks 2023. aastal

Korruptsiooni ennetamise juhend

Koolitusmaterjalid

Huvide konflikti vältimise deklaratsioon ostumenetlustes