Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi andmekaitsetingimused

Tallinna Mustjõe Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Tallinna linna andmekaitsetingimused

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel,
  • juriidilise kohustuse täitmisel,
  • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.


Nõusolekut vajame:

  • Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
  • Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi, selleks et hõlbustada klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpiaste vanemate e-posti aadressidest listi.
  • Kool ei jaga Teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja Teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).


Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (põhikool)

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (gümnaasium)

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil:

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on sekretär Kristiina Stepanova, e-post:

 

Täpse ülevaate asutuse andmetöötlustest saate Tallinna Andmetöötlusregistrist.

Kui olete registrisse sisenenud, vajutage lahtrile „otsing", seejärel nupule „vali asutus" ja kirjutage üleval avanenud lahtrisse asutuse nimi ning vajutage nupule „otsi". Seejärel vajutage avanenud nimekirjas asutuse nimele (asutuse nimi on punast värvi), lõpuks vajutage allpool olevat sinist nuppu „otsin". Pärast seda avaneb nimekiri kõikidest asutuse andmetöötlustest. Iga andmetöötluse täpsemat kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan".

Linna andmetöötlusregister asub aadressil: https://atr.tallinn.ee/.

 

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi isikuandmete töötlemise kord