Kuulutame välja konkurssi vabade ametikohtade täitmiseks järgmistele ametikohtadele:

  • Eesti keele teise keelena õpetaja, alg- ja põhikool (täiskoormus);
  • Inglise keele õpetaja, põhikool (täiskoormus);
  • Eesti keelekümblusklassi õpetaja, algkool (täiskoormus);
  • Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, põhikool (täiskoormus);
  • HEV-koordinaator (täiskoormus)


Kandideerija avaldus, CV, soovituskirjad ja haridust tõendavad dokumendid esitada e-posti aadressil  kuni 16.03.2023.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.