Kuulutame välja konkurssi vabade ametikohtade täitmiseks järgmistele ametikohtadele:

 • õppealajuhataja (täiskoormus)


Kandideerija avaldus, CV, soovituskirjad ja haridust tõendavad dokumendid esitada e-posti aadressil kuni 01.05.2024.

Tööle asumise aeg: 01.09.2024.

 

Kuulutame välja konkurssi vabade ametikohtade täitmiseks järgmistele ametikohtadele:

 • õpetaja abi, algkool (täiskoormus);
 • eesti keele teise keelena õpetaja, alg- ja põhikool (täiskoormus);
 • eesti keele teise keelena õpetaja, gümnaasiumiaste (täiskoormus);
 • inglise keele õpetaja, põhikool (täiskoormus);
 • inglise keele õpetaja, gümnaasium (täiskoormus);
 • bioloogiaõpetaja, põhikool ning gümnaasiumiaste (täiskoormus);
 • käsitöö- ja kodunduse õpetaja, põhikool (osaline koormus);
 • ajalooõpetaja, põhikool (täiskoormus);
 • klassiõpetaja, algkool (täiskoormus);
 • väikeklassiõpetaja - eripedagoog, algkool (täiskoormus);
 • prantsuse keele õpetaja, gümnaasium (osaline koormus);
 • saksa keele õpetaja, gümnaasium (osaline koormus);
 • liikumisõpetaja, alg- ja põhikool (täiskoormus);
 • matemaatikaõpetaja, põhikool ning gümnaasiumiaste (täiskoormus)


Kandideerija avaldus, CV, soovituskirjad ja haridust tõendavad dokumendid esitada e-posti aadressil  kuni 31.08.2024.

Tööle asumise aeg: 01.09.2024.