Kuulutame välja konkurssi vabade ametikohtade täitmiseks järgmistele ametikohtadele:

  • eesti keele teise keelena õpetaja, alg- ja põhikool (täiskoormus);
  • inglise keele õpetaja, põhikool (täiskoormus);
  • inglise keele õpetaja, gümnaasium (täiskoormus);
  • eesti keelekümblusklassi õpetaja, algkool (täiskoormus);
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, põhikool (täiskoormus);
  • eripedagoog (täiskoormus);
  • ajalugu, põhikool (osaline koormus)


Kandideerija avaldus, CV, soovituskirjad ja haridust tõendavad dokumendid esitada e-posti aadressil  kuni 31.08.2023.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.