Kuulutame välja konkurssi vabade ametikohtade täitmiseks järgmistele ametikohtadele:

Eesti keele teise keelena õpetaja, põhikool (täiskoormus);

Inglise keele õpetaja, gümnaasium (täiskoormus);

Eesti keelekümblusklassi õpetaja, algkool (täiskoormus);

Raamatukoguhoidja (osaline koormus);

Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, põhikool (täiskoormus);

Saksa keele õpetaja, gümnaasium (osaline koormus)

Kandideerija avaldus, CV, soovituskirjad ja haridust tõendavad dokumendid esitada e-posti aadressil kuni 05.09.2022.

 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.