Kuulutame välja konkurssi vabade ametikohtade täitmiseks järgmistele ametikohtadele:

Inglise keele õpetaja, gümnaasium (täiskoormus)

Kandideerija avaldus, CV, soovituskirjad ja haridust tõendavad dokumendid esitada e-posti aadressil esimesel võimalusel.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

 

Kuulutame välja konkurssi vabade ametikohtade täitmiseks järgmistele ametikohtadele:

Klassiõpetaja, algkool (täiskoormus);

Eesti keele teise keelena õpetaja, põhikool (täiskoormus);

Inglise keele õpetaja, gümnaasium (täiskoormus);

Matemaatikaõpetaja, põhikool ja gümnaasium (täiskoormus);

Eesti keelekümblusklassi õpetaja, algkool (täiskoormus);

Bioloogiaõpetaja, põhikool (täiskoormus);

Vene keele õpetaja, põhikool ja gümnaasium (täiskoormus)

Kandideerija avaldus, CV, soovituskirjad ja haridust tõendavad dokumendid esitada e-posti aadressil esimesel võimalusel.

Tööle asumise aeg: 01.09.2022.a