Visioon:

Tallinna Mustjõe Gümnaasium on isiksuse eripära ja vajadusi igakülgselt arvestav turvaline ja kaasaegne õppeasutus, mis väärtustab nii õpilase, õpetaja kui organisatsiooni arengut, traditsioone, koostööd ja innovatsiooni, on õppijakeskne, ühiseid väärtusi kandev ja mitmekülgset haridust pakkuv uuendusmeelne kool.

 

Missioon:

Igale õpilasele on loodud arenguks vajalik, eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvatuskeskkond.

 

Väärtused:

1. Väärtustame teistest kultuuridest ja religioonidest lugupidamist;

2. Väärtustame kõigi huvigruppidega koostöö tegemist;

3. Väärtustame õpilaste, töötajate ja huvigruppide rahulolu tagamist;

4. Väärtustame koolis väljakujunenud traditsioone;

5. Väärtustame turvalist ning sõbralikku töökeskkonda;

6. Väärtustame tervislikke eluviise ja keskkonnasäästlikkust.