• img1 2

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi andmekaitsetingimused

Tallinna Mustjõe Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel,
  • juriidilise kohustuse täitmisel,
  • teiega sõlmitud lepingu täitmisel.


Kooli andmekaitse kontaktisik on sekretär Kristiina Stepanova, e-post:

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi isikuandmete töötlemise kord

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (põhikool)

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (gümnaasium)

 

Tallinna linna andmekaitsetingimused

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil: