Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, on kaks nädalat toimunud üldhariduskoolides õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine. Täname kõiki, kes on oma panuse kiirtestimise õnnestumisse andnud! Kiirtestimine jätkub vähemalt veebruarini. Edaspidine testimisvajadus sõltub viiruse levikust. Soovitame nüüd testida kaks korda nädalas ja keskenduda neile, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. Kui koolijuht peab lähtudes kooli või piirkondlikust epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt vajalikuks, siis võib testimist jätkata ka nii nagu seni – testida kõiki koolipere liikmeid kolm korda nädalas.
Hetkel toimub testimine üldhariduskoolides, aga edaspidi hakatakse kogu koolipere testimist pakkuma ka kutseõppeasutustes. Kiirtestimise kohta leiab lisainfot ministeeriumi kodulehelt.

Haridus- ja Teadusministeerium
12.11.2021