Kvaliteetse hariduse pakkumine ja õpilaste vaimse tervise toetamine on see, mille nimel peame ühiselt pingutama ning koolid avatuna hoidma. Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, algab üldhariduskoolides novembrist 1.-12. klassi õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine.

Esimesel kahel nädalal testivad end kõik õpilased ja koolitöötajaid (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud) kolm korda nädalas, edaspidine testimiskorraldus vaadatakse sõltuvalt olukorrast üle.

Tegemist on hõlpsalt kasutatavate testidega, mida saab laps õpetaja juhendamisel ise teha. Klassijuhataja jagab testid, õpilased teevad testi ise tunniajal, pöörduvad kooliõe poole või teevad kodus. Testitegemise õpetuse leiab videojuhisest, lisainfo. Juhul kui vanem ei nõustu oma lapse testimisega, tuleb tal sellest kooli teavitada (e-kiri klassijuhatajale või eKooli kaudu), nõustumise korral lapsevanemal midagi teha ei tule. Kui lapsevanem testimiseks luba ei anna, siis vaatamata sellele, saab haigustunnusteta laps koolis kontaktõppes jätkata.

Kui selgub, et õpilase testitulemus on positiivne, siis suunatakse õpilane koju ning lapsevanemal palutakse perearsti kaudu broneerida aeg PCR-testile.

Министерство образования и науки стремится максимально безопасно держать школы открытыми, используя меры по предотвращению распространения коронавируса, и сохранить контактное обучение в школах, чтобы обеспечить качественное образование и уделить внимание психическому здоровью детей.

С 1 ноября в школах начинается экспресс-тестирование учителей, учеников 1-12 классов и других работников школы три раза в неделю. Первые две недели тестируются все (в том числе и вакцинированные и переболевшие), дальнейшее планирование тестирования зависит от развития ситуации. Экспресс-тестирование представляет собой простой и удобный для детей экспресс-тест, который дети могут сделать самостоятельно в начале учебного дня в присутствии учителя, также за помощью можно обратиться к школьной медсестре или взять тест с собой и сделать его дома. Дополнительная информация и видеоматериалы. Если родитель не даёт разрешения на тестирование ребёнка, необходимо об этом оповестить классного руководителя (электронное письмо классному руководителю или через eKool), в случае согласия, ничего делать не надо. Если родитель отказывается от тестирования ребёнка, ребёнок без признаков заболевания продолжает контактное обучение.

Если тест окажется позитивным, ребёнок будет отправлен домой и родителям будет необходимо забронировать время ПЦР-теста через семейного врача.

https://www.hm.ee/et/tegevused/koroona/kiirtestimine-koolides