• img1 2

Vabariigi Valitsus (edaspidi VV) kehtestas 09.03.2021 uued, rangemad piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Käsitletud piirangud jõustuvad 11.03 ja kehtivad kuni 11.04, kui VV ei otsusta neid vahepeal pikendada.

Alates neljapäevast 11.03.2020 jäävad Tallinna üldhariduskoolides distantsõppele kõik kooliastmed. Huvitegevusi siseruumes ei toimu. Välitingimustes on huvitegevus lubatud üksnes 2+2 reeglit arvestades. See tähendab, et koos tohib liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (sh ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Tallinna koolid pakuvad vältimatutel juhtudel 1.-4.klassi õpilastele, kelle vanematel puudub võimalus päevasel ajal koos lastega kodus olla, hoidu ja tegevusi neli tundi päevas, kella 8:00 – 12:00-ni.

Hariduslike erivajadustega õpilastele tagatakse kontaktõpe vanemate soovi korral.

Distantsõppe perioodil saavad õpilased üks kord nädalas ka koolitoidupakke.

Anname õppekorralduse osas täiendavat informatsiooni jooksvalt eKooli https://ekool.eu/ ja kodulehe http://mjg.ee/ vahendusel.

Suhtlus kooli ja kodu vahel toimub läbi eKooli.

Küsimuste korral pöörduge otse klassijuhataja, aineõpetaja, vajadusel ka tugispetsialistide poole.

Iga kooli töötaja omab e-posti

Õpetajate kontaktid asuvad siin: http://mjg.ee/index.php/ee/31-kontakt/178-opetajad

Tugispetsialistide kontaktid:

Sotsiaalpedagoog
Ninel Laine
Tel.: (+372) 58 05 11 87
E-post:
Eripedagoog
Jana Zavizion
Tel.: (+372) 58 16 42 11
E-post:
Koolitervishoiutöötaja
Nellja Fihtengolts
Tel.: (+372) 56 25 66 01
E-post:


Kõik kooli otsused tulenevad Vabariigi Valitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi otsustest, Tallinna linnapea ja Tallinna Haridusameti käskkirjadest ning Terviseameti ettekirjutustest.

Kõik koroonaviiruse tõkestamisega seotud info on üleval siin: https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine#kool. Leht on pidevalt täiendamisel.

Kolmandatel isikutel sisenemine koolimajja on keelatud!

Hoiame üksteist!

Lugupidamisega,
Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi juhtkond

 

Uuendatud 10.03.2021

*В связи с установленными правительством ЭР ограничениями, все ступени таллиннских общеобразовательных школ переводятся с 11 марта по 11 апреля на дистанционное обучение.

Кружки, тренировки и работа подготовительного класса также отменены.

Работа по интересам на свежем воздухе организована с учетом правила 2+2. Это значит, что рядом могут двигаться и заниматься спортом максимум два человека (в том числе тренер или руководитель), остальным необходимо соблюдать по меньшей мере двухметровую дистанцию.

Таллиннские школы на четыре часа в день предложат тем ученикам 1-4 классов, чьи родители не могут быть с ними днем дома, возможность присмотра с 8 до 12 часов.

Детям с особыми образовательными потребностями будет организовано контактное обучение при желании родителей.

В период дистанционного обучения школьникам раз в неделю будут выдавать продуктовые наборы.

Дополнительная информация обновляется по мере поступления через eKool https://ekool.eu/ и сайт школы http://mjg.ee/.

При возникновении вопросов можно обращаться к классным руководителям, учителям-предметникам, а также к специалистам.

Контакты учителей находятся здесь: http://mjg.ee/index.php/ee/31-kontakt/178-opetajad

Контакты специалистов:

Социальный педагог
Нинель Лайне
Тел.: (+372) 58 05 11 87
Э-почта:
Спецпедагог
Яна Завизион
Тел.: (+372) 58 16 42 11
Э-почта:
Медсестра
Нелля Фихтенгольц
Тел.: (+372) 56 25 66 01
Э-почта:


Все распоряжения основаны на постановлениях Правительства Эстонии, Министерства Науки и Образования Эстонии, распоряжениях мера города Таллинна и Департамента Образования города Таллинна и предписаниях Департамента здоровья.

Все принятые меры направлены на предотвращение распространения болезни.

Дополнительная информация: https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine#kool. Страница постоянно обновляется.

Третьим лицам вход в школьное здание воспрещён!

Берегите себя!

С уважением,
Администрация Таллиннской гимназии Мустйыэ