• SKSJ0528-940-280
  • NIAG9483-940-280

  1. Koolis toimub distantsõpe kuni 09. juunini 2020.
  2. Lõpuklasside õpilased saavad osaleda konsultatsioonides nii väikestes gruppides kui ka distantsõppes.
  3. Üks-ühele kontaktõpet korraldatakse tuge vajavatele õpilastele.
  4. Vastuvõtukatsed toimuvad e-testidena ja vestlused video vahendusel (21.05. - 29.05.).
  5. Klassijuhatajad jätkavad distantsarenguvestlustega.
  6. Toimub klassiväline töö tervisekaitse nõuete täitmisega arvestades.
  7. Korraldame riigieksamiteks ettevalmistamist alates 18.05.2020.
  8. Jätkub koolitoidu toidupakkide jaotamine (20.05; 27.05. ja 03.06).