• SKSJ0528-940-280
 • NIAG9483-940-280

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2020, täpsem info: Esimesse klassi astumine

Tallinna Mustjõe Gümnaasium võtab vastu kaks esimest klassi:
1.A – matemaatika suund
1.K – keelekümblusklass

Vabade kohtade olemasolul avaldusi 1.klassi sisseastumiseks võetakse vastu alates 11.06.2020 kuni 01.07.2020.

Kooli sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

 • vanemate avaldus
 • sünnitunnistus
 • isikut tõendav dokument
 • tervisekaart
 • lapse koolivalmiduse kaart (olemasolul)
 • digifoto


Dokumendid võtame vastu Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi kantseleis

iga tööpäev eelneval kokkuleppel kuni 01.07.2020
Infotelefon: 65 66 468
E-post:


Таллиннская гимназия Мустйыэ открывает два первых класса:
1 А – математический
1 К – класс раннего погружения

Заявления принимаются с 11.06.2020 до 01.07.2020.

Документы необходимые для поступления:

 • заявление родителей
 • свидетельство о рождении
 • документ удостоверяющий личность
 • карта здоровья
 • карта готовности к школе (при наличии)
 • дигитальная фотография


Приём документов в канцелярии Таллиннской гимназии Мустйыэ

каждый рабочий день по предварительной договорённости до 01 июля 2020
Телефон для информации: 65 66 468
Э-почта: