Kooli medtöötajad viivad läbi igal aastal 1., 3., 7. ja 11. klassi õpilaste profülaktilisi läbivaatusi, laste vaktsineerimine toimub immuniseerimiskalendri järgi (sotsiaalministri 01.07.2011 määrus nr 30) ainult lapsevanemate nõusolekul.

2., 5. ja 9. klassi õpilased käivad profülaktilisel läbivaatusel oma perearsti juures ning toovad läbivaatuse tulemused kooli medtöötajale.

Samuti viivad medtöötajad läbi loenguid ja praktilisi õppusi esmaabi andmisest, vestlusi isikliku hügieeni ja sugulise kasvatuse teemadel ja osalevad kõigil kooli üritustel, mis on seotud õpilaste tervisega.

Vastuvõtt.