• img3
  • img2 2
  • img4
  • img1 2

Logopeed

Vastuvõtt

Logopeedi tunniplaan

Logopeedi tegevus

 

Sotsiaalpedagoog

Vastuvõtt

Sotsiaalpedagoogi tegevus

 

Pikapäevarühma päevakava 2014/2015 õppeaastal

13.15 PPR töö algus

13.15 – 13.30 lõunasöök

13.30 14.15 puhkuse aeg (õues mängimine või mingi teine tegevus pikapäevarühma õpetaja juhatamisel)

14.15 – 15.00 koduste ülesannete täitmine, arendavad tegevused (1 kl.)

15.00 – 17.00 – tegevus ringides, filmide vaatamine, lugemine jne.

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel.

Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja/õpetaja abi loal lapsevanema koos või, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

Toidukorra eest tasub lapsevanem (toiduraha hind on 1.34 eurot)

 

HEV õpilased

HEV õpilased