• img1 2

2019–2020 õa

  1. Muutunud õpikäsituse tõhustamine Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi koolielus.
  2. Digivõimaluste, rühmatöö ja probleemõppe meetodite jätkuv arendamine õppes.
  3. Õppimist toetava turvalise, loova, inspireeriva ja mitmekülgsete võimalustega õpikaeskkonna järjepidev kujundamine.
  4. Kooli jubeli väärikas tähistamine.
  5. Liikumisaktiivsuse ja- võimaluste suurendamine.